in

Respektoni kryqin që keni në paratë e bukës së gojës!

Kujdes më Zvicrën se mbeteni pa bukë!Edhe Zvicrën, sikur Izraelit,  do ua fusim këmbët në lloç dhe do ua marrim fitoren.

Nëse brohoritet kundër hymnit kombëtar të , gërnaçat do ua ndalojnë ndihmat talibanëve në fjalë!

Respektoni kryqin që keni në paratë e bukës  së gojës!

Xhafer Ahmetaj

Lini një Përgjigje

Hipokrizi dhe kulturë mosmirënjohje

Kur kryqi bie në duart e djajve